• JURIDIKENS DAG
 • PROGRAM
 • FÖRELÄSARE
 • HITTA/KARTA
 • KONTAKT
 • Juridikens Dag

  JURIDIKENS DAG 2013 / 5 OKT MMXIII

  Juridikens dag 10 år

  Lördagen den 5 oktober firar Juridikens dag 10-årsjubileum. Ett decennium har då förflutit sedan Juridikens dag anordnades för första gången. Det har varit en tid av snabba och omfattande förändringar i samhället som inneburit stora utmaningar för vårt rättssystem.

   

  Även i år har juridiska fakulteten (Juridicum) glädjen att under den första lördagen i oktober presentera sin verksamhet för alla intresserade. Programmet omfattar bland annat föredrag om aktuella juridiska frågor, rättegångsspel, guidade rundvandringar och studievägledning. Vare sig du funderar på att börja läsa juridik, arbetar med rättsliga frågor eller har ett allmänt intresse av aktuella samhällsfrågor är du varmt välkommen till Juridikens dag 2013. Vi hoppas att programmet ska bidra med inspirerande perspektiv på juridikens betydelse för såväl vår dagliga tillvaro som för framtidens utmaningar.

   

  Flera nya forskningsmiljöer har utvecklats sedan Juridikens dag introducerades för tio år sedan. Äldrerätt och Migrationsrätt är exempel på två nya forskningsmiljöer som presenteras under dagen. Forskare från dessa miljöer belyser i sina föredrag aktuella frågor såsom klimatflykt och framtida generationsmotsättningar med en alltmer åldrande befolkning.

   

  Andra aktuella ämnen som behandlas i år är uthyrning av arbetskraft, vägvalet avseende narkotikapolitiken, olovliga barnbortföranden, hur trovärdigheten hos olika personer kan bedömas, om lagen kan skydda oss i krig m.m.

   

  Under dagen kan du också lyssna till föredrag med nationella, nordiska och internationella rättsliga perspektiv på bland annat den svenska “lagen om valfrihet”, fri rörlighet mellan de nordiska länderna och modern kinesisk lagstiftning. Internationaliseringen av juridiken har fått allt större betydelse för utbildning och forskning vid fakulteten. I år kommer två av de tio föredragen att hållas på engelska.

   

  Vi hoppas att årets föreläsningar ska inspirera dig att hålla juridiken levande – inte bara för en dag eller ett decennium – utan för en lång tid framöver.

   

  Välkommen till Juridikens dag 2013!

  Christina Moëll

  Dekanus / Professor